Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Woestijnvaders (na 450)

Woestijnvaders (na 450)

De monastieke beweging, die zich sinds de derde eeuw in de woestijn van Egypte had ontwikkeld, zette zich ook na 450 voort. Enkele van de bekendste woestijnvaders uit die latere periode komen in dit dossier aan de orde (zie voor de eerdere periode het dossier Woestijnvaders (tot 450)). Zo zijn er veel brieven van Epiphanius († ca. 620) overgeleverd, terwijl ook de archeologische resten van zijn kluizenaarsnederzetting een indruk geven van hoe kluizenaars in westelijk Thebe leefden. Johannes Kame († 858) wordt op een gedenksteen genoemd. Verder worden besproken: Pesynthius van Koptos en Samuel van Qalamun. Tenslotte wordt ook een moderne kluizenaar genoemd: Matta al-Maskin, die vanaf 1969 het Klooster van Macarius grondig heeft opgeknapt, waardoor het een belangrijk en modern monastiek centrum kon worden voor heel Egypte.

Lees verder »