Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Over Lucepedia

LUCEpedia biedt een unieke dienst aan kerk en maatschappij in Nederland door een gethematiseerde ontsluiting van kennis en informatie die binnen de Faculteit Katholieke Theologie aanwezig zijn – vanuit het theologisch onderzoek en onderwijs –, en van gewogen informatie uit geselecteerde online bronnen over theologie en samenleving, beschouwend-wetenschappelijk en actueel-opiniërend van aard, gecombineerd met speciaal geschreven content door experts binnen en buiten de FKT. Hierin ligt het surplus van LUCEpedia ten opzichte van alle andere online initiatieven.

Luce/Centrum voor Religieuze Communicatie heeft tot taak het verzorgen van post-initieel onderwijs en theologische vorming ten dienste van pastores en andere beroepskrachten die in hun werk in aanraking komen met vragen over geloof, zingeving en ethiek. Daarnaast ontwikkelt het lezingen, studiedagen, congressen en cursussen voor andere geïnteresseerden in theologie, kerk en samenleving. Luce / CRC stelt zich hiermee ten doel om wetenschappelijke inzichten vruchtbaar te maken voor de praktijk. Zoals Blaise Pascal al zei: "Er is genoeg licht voor wie willen zien."

Projectleiding

Tijdschriften

Aan Lucepedia werken de volgende theologische tijdschriften mee (in alfabetische volgorde):

Ontwerp en projectadviseur

Technische realisatie (huidige versie)

Persaandacht

Persberichten