Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Jan Brouwers
Dossiers » Paulus VI, paus

Paulus VI, paus

Giovanni Battista Montini (26 september 1897–6 augustus 1978), werd op 21 juni 1963 tot paus gekozen en nam de naam Paulus VI aan. Hij volgde Johannes XXIII op die het Tweede Vaticaans Concilie bijeen had geroepen. Aan hem was de taak om het concilie voort te zetten en tot een goed einde te brengen. Meer nog dan zijn voorganger streefde hij ernaar dat de besluiten van het concilie met een zo groot mogelijke consensus werden aangenomen. Daarmee zette hij een rem op al te radicale hervormingen.

Hierdoor ontstond de indruk dat hij de vernieuwing die was ingezet onder paus Johannes XXIII wilde terugdraaien. Deze indruk werd versterkt door de encycliek ‘Humanae vitae’ die het gebruik van voorbehoedsmiddelen verbood. Hiermee sloeg hij de hoop de bodem in van degenen die verwachtten dat deze kwestie een zaak zou worden van het geweten van de individuele gelovigen. Met name in Nederland werd hem kwalijk genomen dat bisschoppen benoemde die kritisch stonden tegen de opvattingen van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie

Paulus VI zette belangrijke stappen in de toenadering tot de joden. Hij was de eerste paus die een bezoek bracht aan Israël. Ook was hij de eerste paus die alle continenten van de wereld bezocht. Hij gaf veel aandacht aan het lot van de armen in de wereld.

Lees verder »