Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Genesis, het boek

Genesis, het boek

GenesisHet Bijbelboek Genesis is het eerste boek van de Tora of Pentateuch, de eerste vijf boeken van het Oude Testament. In het Hebreeuws wordt het bereshit genoemd, wat 'in den beginne' betekent. Het boek Genesis verhaalt over de schepping van de wereld door YHWH, de zondeval van Adam en Eva, de de moord van Abel door Kaïn, de zondvloed en de ark van Noach, de toren van Babel, de roeping van Abram, het lot van Sodom en Gomorra, de binding van Isaak, de vete tussen Jakob en Esau, de omzwervingen van Jakob, de ontvoering van Jozef naar Egypte en zijn dood aldaar. In totaal bevat het boek Genesis 50 hoofdstukken waarvan de eerste elf bekend staan onder de naam Het Boek van de Wordingen. De overige 39 hoofdstukken behandelen de zogenaamde aartsouders: Abraham en Sara, Isaak en Rebecca, Jakob, Rachel en Lea en tenslotte Jozef. Lees verder »