Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Pastor

Pastor

De term 'pastor' is een verzamelnaam voor personen die professioneel werkzaam zijn in het pastoraat in een christelijke kerk. De Nederlandse bisschoppen hebben de term ‘pastor’ strikt genomen voorbehouden aan bisschoppen en priesters. In de praktijk en in het dagelijks spreken wordt de term pastor gebruikt voor iedere professionele theoloog die in het pastoraat is aangesteld, zoals bijvoorbeeld ook pastoraal werk(st)ers, diakens, geestelijk verzorgers en identiteitsbegeleiders. De term 'pastor' is ook niet exclusief in gebruik bij de RK Kerk, ook in andere christelijke kerken spreekt men van pastores. Formeel is er een groot verschil tussen de pastoor en de pastor. De term pastoor duidt op een kerkelijk ambt met bepaalde rechten en verplichtingen. De pastoor is een pastor, maar niet elke pastor is pastoor.