Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Sjoerd van Hoorn
Dossiers » Psychoanalyse en religie

Psychoanalyse en religie

Psychoanalyse en religie lijken op het eerste gezicht wellicht geen gelukkige combinatie te zijn. Was de stichter van de psychoanalyse, Sigmund Freud, immers niet degene die geloof in God als een infantiele neurose omschreef? Toch is er vanuit de psychoanalyse veel te zeggen over religie: zelfs als we de reductie van geloof tot pathologie niet overnemen, kunnen Freud en zijn diverse leerlingen ons veel leren over geloof als psychisch fenomeen, mystiek en zo meer. Lees verder »