Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Origenes: De basis

Origenes: De basis

Origenes behandelt in De basis (of: Over de grondbeginselen; Alexandrië, waarschijnlijk kort voor 230) de kernpunten van de christelijke leer. Uitgaande van de apostolische traditie ontwikkelt hij gedachten over God, de ‘rationele wezens’ en hun vrije wil, de duivel en zijn vijandige machten, het begin en het einde van de wereld, het herstel van alle dingen, de heilige Schrift en de uitleg daarvan. In zijn benadering van deze onderwerpen combineert hij een vaste christelijke overtuiging met de houding van een onderzoeker die vragen stelt en hypotheses toetst. Hij verwerkt elementen uit de Griekse filosofie en voert een polemiek tegen gnostici en volgelingen van Marcion. Enkele speculatieve gedachten in De basis leidden tot heftige debatten en uiteindelijk tot een kerkelijke veroordeling. Lees verder »