Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Rijk Gods

Rijk Gods

Rijk Gods

Het Rijk Gods (ook wel het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen genoemd) is een theologisch concept dat zowel in het Jodendom als het christendom van belang is. Het duidt op de eschatologische belofte dat God direct over de wereld zal regeren in plaats van de wereldlijke machten. Het Rijk Gods is een belangrijke element van de verkondiging van Jezus Christus, vooral zoals deze beschreven is in de zogenaamde synoptische evangeliën (namelijk die volgens Matteüs, Marcus en Lucas). Christus onderwees dat het Rijk Gods ophanden was en dat het gedeeltelijk al gerealiseerd werd in Zijn optreden, bijvoorbeeld wanneer Hij de zieken genas of onreine geesten uitdreef. Wanneer de leer omtrent het Rijk Gods centraal wordt gesteld, en gewezen wordt op een ethische praxis die verband houdt de belofte van het Rijk Gods en de in geringe mate al geactualiseerde status van dat koninkrijk, spreken we van regnocentrisme (van het Latijnse regnum dat ‘koninkrijk’ betekent). Het Rijk Gods kan getypeerd worden als de eindbestemming van het volk Gods onderweg. Soms wordt de hedendaagse realisatie van het Rijk Gods door katholieke theologen ook wel geïnterpreteerd als de katholieke kerk zelf. Deze interpretatie is echter niet alom geaccepteerd. De komende Rijk Gods wordt volgens de katholieke traditie getypeerd door vrede, rechtvaardigheid en liefde.


Lees verder »