Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Oden van Salomo

Oden van Salomo

De Oden van Salomo zijn een verzameling oudchristelijke liederen waarvan het bestaan bekend was door citaten en verwijzingen, maar die pas in de twintigste eeuw opnieuw werden ontdekt in een Syrisch handschrift. De Oden bezingen op allerlei manieren de band tussen Christus en de gelovigen. Ze vormen het oudste liturgische getuigenis dat we uit de vroege kerk over hebben. Lees verder »