Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Remco van Mulligen
Dossiers » Antipapisme

Antipapisme

Wat is antipapisme? Dat is de eerste vraag die in dit dossier beantwoord moet worden. Op die vraag bestaat geen eenduidig antwoord: net als bij antisemitisme en anti-islamisme is er voortdurend debat over de definitie én over de vraag welke concrete uitingen eronder vallen. Niet elke vorm van kritiek op de Kerk of op het katholieke geloof is antipaaps. Er klinkt bijvoorbeeld ook onderbouwde, rationele kritiek van buitenaf op het katholicisme, die eerder ‘antikatholiek’ genoemd kan worden. Daarnaast bestaat er ook ‘anticlericalisme’, dat wil zeggen afkeer van de (politieke) macht van de katholieke clerus. Over het algemeen zullen we antipapisme leren kennen als een antileer, die voornamelijk gebaseerd is op een aantal verwijten. Lees verder »