Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Geloofsbelijdenissen

Geloofsbelijdenissen

Traditioneel worden als de drie oudkerkelijke of oudchristelijke geloofsbelijdenissen beschouwd: het Apostolocum of de Apostolische Geloofsbelijdenis, het Nicenum of de Geloofsbelijdenis van Nicea, en het Athanasianum of de Geloofsbelijdenis van Athanasius. (De term ‘oecumenische geloofsbelijdenissen’ komt ook voor, maar is onjuist, omdat de oosters-orthodoxe kerken het Apostolicum nooit hebben gekend, en het Athanasianum pas in de zeventiende eeuw hebben erkend.) Deze drie vormen echter maar een fractie van de vroegkerkelijke teksten die met de term ‘geloofsbelijdenis’ kunnen worden aangeduid. Alle oude geloofsbelijdenissen behoren ook beslist niet tot dezelfde categorie. Het is zelfs de vraag, of men in de oudheid überhaupt het concept ‘geloofsbelijdenis’ kende.


Lees verder »