Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Teilhard de Chardin, Pierre

Teilhard de Chardin, Pierre

Pierre Teilhard de Chardin was een jezuïet, theoloog/filosoof en paleontoloog. Hij kon zich binnen de jezuïetenorde volledig aan zijn wetenschappelijk werk wijden en verrichtte baanbrekend werk op het gebied van de paleontologie. Zijn leven stond echter in het teken van één grote missie: het geloof in overeenstemming brengen met de wetenschap, waaronder de evolutietheorie. In zijn vele geschriften, waarvan Het verschijnsel mens en Het goddelijk milieu het bekendst werden, werkte hij zijn godsdienstig-wetenschappelijke, visionaire ideeën verder uit.

Lees verder »