Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Seksueel misbruik

Seksueel misbruik

Onder seksueel misbruik wordt iedere vorm van contact verstaan waarbij iemand onder dwang of in een afhankelijkheidssituatie seksuele handelingen moet uitvoeren of ondergaan, dan wel toenaderingen of uitlatingen in welke vorm dan ook moet dulden en waardoor de autonomie en lichamelijke integriteit wordt geschonden. Onder dwang kan onder meer begrepen worden: fysiek geweld of de dreiging daarmee, psychologische druk, intimidatie en/of chantage.

In 1995 hebben de bisschoppen de kerkelijke instelling ‘Hulp en Recht’ opgericht. Deze instelling had onder meer ten doel om vanuit de RK Kerk in Nederland hulp en recht te bieden aan slachtoffers van seksueel misbruik dat heeft plaatsgevonden door personen die binnen de RK Kerk in Nederland werkzaamheden verrichten.  In 2011 is de naam van de instelling gewijzigd in Meldpunt seksueel misbruik RK Kerk. Er geldt een procedure voor afhandeling van klachten die leidt tot een advies aan de bisschop of aan de religieuze overste, indien de zaak een lid van een religieus instituut betreft.