Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Scheidsgerecht

Scheidsgerecht

Geschillen over arbeidsovereenkomsten met een kerkelijke werkgever én waarop de voor een specifieke beroepsgroep geldende rechtspositieregeling van toepassing is, kunnen worden voorgelegd aan het Bisschoppelijk Scheidsgerecht voor rechtspositionele aangelegenheden in de Nederlandse Kerkprovincie. Beroepsgroepen waarvoor een rechtspositieregeling geldt zijn: pastoraal werk(st)ers, kerkmusici en kosters. De behandeling van geschillen verloopt volgens een reglement, het Scheidsgerecht komt tot een voor partijen bindende uitspraak. De leden van het Scheidsgerecht worden op grond van deskundigheid benoemd door de bisschoppen en door de aangesloten beroepsgroepen. Procedures bij het Scheidsgerecht zijn minder formeel dan bij de gewone rechter. Ze duren aanmerkelijk korter en houden meer rekening met de specifieke kerkelijke context.