Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Feministische theologie

Feministische theologie

Feministische theologie is een theologie uit het perspectief van de vrouw, die als uitgangspunt heeft dat de dominantie van mannen in religie, kerk en maatschappij contextueel is – dat wil zeggen: een gevolg is van specifieke omstandigheden en bijgevolg historisch gegroeid is - en niet als algemeen geldig of wenselijk beschouwd dient te worden. We spreken daarom wel van een ‘contextuele theologie’, zoals ook bijvoorbeeld de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie dat is. De feministische theologie kan – net als de bevrijdingstheologie - ook onder de noemer ‘emancipatietheologie’ geplaatst worden, omdat sprake is van een nauwe binding met een emancipatiebeweging die ook onafhankelijk van de theologie bestaat.

Lees verder »