Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Petrus Chrysologus

Petrus Chrysologus

Van het leven van de Noord-Italiaanse bisschop Petrus, bijgenaamd Chrysologus, weten we niet veel. Tijdens zijn leven verhuisden de Romeinse keizers van Rome naar Ravenna, en toen hij daar bisschop was, kreeg de stad ook de status van metropool en hijzelf die van patriarch. Petrus Chrysologus heeft echter geen blijvende betekenis gekregen als kerkbestuurder, maar als prediker: zijn bijnaam betekent zoveel als ‘Goudspreker’, en na die van Augustinus is de verzameling preken van Petrus Chrysologus één van de omvangrijkste die uit de Vroege Kerk zijn overgeleverd. De inhoud van deze preken heeft altijd naadloos aangesloten bij de officiële Rooms-Katholieke geloofsleer, zodat paus Benedictus XIII hem in 1729 de status van kerkleraar gaf.
Lees verder »