Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Liturgische ritus

Liturgische ritus

Het Tweede Vaticaans Concilie bepaalde dat de liturgische boeken die al meer dan 400 jaar in de Rooms-Katholieke Kerk waren gebruikt, dienden te worden vernieuwd. Dit resulteerde onder andere in de uitgave van een nieuw Missaal in 1970 waarin de herziene orde van dienst voor de eucharistieviering is te vinden. De modeleditie was weer in het Latijn, maar kort daarna verschenen goedgekeurde uitgaven in de meest uiteenlopende landstalen. De invoering van dit missaal betekende dat het Tridentijnse Missaal uit 1570 feitelijk niet meer gebruikt kon worden. Dit stootte van verschillende kanten op verzet, zoals door de 'Priesterbroederschap van de heilige Pius X' die was opgericht door de zeer behoudende aartsbisschop Lefèbvre. Ook kardinaal Joseph Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI, was niet gelukkig met een aantal liturgische vernieuwingen.
Lees verder »