Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Parochievergadering

Parochievergadering

De parochievergadering is een orgaan van de parochie en een vorm van een pastorale raad, waarin, op grond van het kerkelijk recht, christengelovigen onder leiding van de pastoor samen met de pastorale beroepskrachten delen in de behartiging van pastorale activiteiten en daaraan hun hulp verlenen (artikel 38 Algemeen Reglement). De pastorale raad heeft een raadgevende stem en kan opgericht worden nadat de diocesane bisschop daar beleid voor heeft afgekondigd. In de bisdommen bestaat op dit moment geen beleid aangaande pastorale raden. 
De parochievergadering is wel geregeld, namelijk in het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie (artikelen 39 t/m 48) en kan per parochie worden ingesteld. De parochievergadering heeft een adviserende taak in pastorale zaken, draagt kandidaatleden voor het bestuur voor en adviseert over de algemene bestuurlijke beleidslijnen. De parochievergadering is niet te vergelijken met de ledenvergadering van een vereniging of met een gemeenteraad. De parochievergadering stuurt de pastoor en het bestuur van de parochie niet aan. Een dergelijk model past niet in de kerkelijke verhoudingen, die hiërarchisch zijn. Een goed functionerende parochievergadering is van belang voor de parochie, vanwege de samenhang in de parochie, het draagvlak en de motivatie van vrijwilligers.