Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Orosius

Orosius

Orosius (mogelijk: Paulus Orosius) kwam als jonge presbyter in 414 bij Augustinus in Hippo. Augustinus zond hem in 415 met brieven naar Hieronymus, daarna keert hij weer naar Afrika terug. Na 418 verdwijnt hij weer even plotseling uit ons gezichtsveld als hij gekomen is. Hij is bekend geworden door zijn geschrift Geschiedenis tegen de heidenen, dat in de Middeleeuwen bijzonder invloedrijk was.Tegenwoordig wordt hij voornamelijk bestudeerd om zijn geschiedopvatting; ook is hij een bron voor Priscillianus en het priscillianisme en voor de pelagiaanse strijd. Lees verder »