Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Openbaring van Petrus

Openbaring van Petrus

De Openbaring van Petrus is een apocrief apocalyptisch werk dat een uitgebreide beschrijving geeft van de straffen die de ongelovigen zullen ondergaan in de hel en een kortere beschrijving van de hemelse toekomst die de rechtvaardigen te wachten staat. De Openbaring is het vroegste christelijke geschrift dat een beschrijving geeft van hemel en hel. De grote populariteit ervan en de invloed op andere christelijke literatuur heeft geleid tot een wijde verspreiding van haar voorstellingen. Dit geschrift moet strikt worden onderscheiden van de Koptisch-gnostische Openbaring van Petrus (Nag Hammadi) en andere Ethiopische en Arabische openbaringen onder dezelfde naam.

Lees verder »