Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Dossiers » Marcellus van Ancyra

Marcellus van Ancyra

Het geboortejaar van Marcellus van Ancyra is, zoals bij zoveel protagonisten uit de vroege kerk, niet bekend en kan slechts bij benadering worden afgeleid uit de gegevens die uit zijn latere leven bekend zijn. Meestal wordt het bij benadering rond 280 geschat. Vanaf het jaar 314 ontmoeten we Marcellus als een gepassioneerd deelnemer aan de trinitarische discussies van de vierde eeuw. In deze discussies neemt hij een extreem Niceens standpunt in, wat hem beslist geen gemakkelijk leven heeft opgeleverd. Hij heeft aan vele kerkvergaderingen deelgenomen, en op nog meer was hij onderwerp van debat. Zijn bisdom heeft hij naar schatting slechts de helft van zijn arbeidzame leven kunnen dienen, en hij sterft in ballingschap, zij het wel in zijn eigen geboortestreek, in 374. Het is nog altijd niet gemakkelijk zijn betekenis precies op waarde te schatten, en de interpretaties lopen nog steeds uiteen. Desondanks, of juist daarom, is hij één van de boeiendste figuren uit de kerkgeschiedenis van de vierde eeuw.