Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Liuwe Westra
Dossiers » Liudger

Liudger

Liudger was de eerste inheemse missionaris in de Friese landen die een belangrijke rol speelde in de Angelsaksische zendingsbeweging van de achtste en negende eeuw. Hoewel hij waarschijnlijk rond 742 werd geboren in een belangrijke Friese familie, groeide hij vanaf jonge leeftijd op onder de vleugels van de missionarissen. Eerst als leerling van Gregorius van Utrecht (die zelf weer een leerling was geweest van Bonifatius) en daarna als leerling van Alcuinus, de latere raadgever van Karel de Grote.

Terwijl Liudger is de eerste inheemse missionaris is geweest die actief was in het proces van de kerstening van de lage landen, is er toch opmerkelijk weinig wetenschappelijke materiaal beschikbaar. Uit bronnen weten wij dat Liudgers herinnering in de Middeleeuwen zeer in ere werd gehouden in de lage en Friese landen. Natuurlijk is die belangstelling minder geworden na de Reformatie, maar ook in rooms-katholieke kringen is niet veel wetenschappelijk werk verricht.

Binnen het Nederlandse taalgebied zijn we grotendeels beperkt tot het materiaal van Bruna en Sierksma. Vertalingen van (één van) Liudgers Levens zijn beschikbaar in het Duits, Fries en het Nederlands. In het Duitse taalgebied zijn een aantal uitstekende publicaties verschenen.


Lees verder »