Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Koor

Koor

In de parochie zijn doorgaans een of meer koren actief. Koren worden in het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie niet apart genoemd en maken sinds mensenheugenis deel daarvan uit. Aangenomen wordt dat een parochiekoor een werkgroep van de parochie is, zodat er een juridische en feitelijke relatie tussen het koor en het parochiebestuur bestaat. Dit betekent enerzijds het inhoudelijk beleidsmatig afstemmen van activiteiten en anderzijds het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het koor en voor de werkzaamheden van de dirigent en/of de organist. Leden van het parochiekoor zijn via de parochie verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en bij ongevallen. Voor parochiekoren zijn bovendien de auteursrechten collectief geregeld, via afdracht van BUMA-rechten op bladmuziek en op de uitvoeringen van gezangen tijdens kerkdiensten en repetities. Als onderdeel van de parochie maakt het parochiekoor om niet gebruik van de kerk of andere repetitieruimte en van de instrumenten van de parochie.
Voor een koor dat niet als werkgroep van de parochie kan of wil worden beschouwd, is sprake van een andere situatie. In dat geval is het koor een ‘gewoon koor’ en als zodanig financieel zelfstandig. Dit betekent dat men als koor zelf verantwoordelijk is voor de honorering van de dirigent en/of organist, de nodige verzekeringen regelt en rechten op de uitvoering van bladmuziek afdraagt aan rechthebbenden. Indien en voor zover het koor gebruik maakt van het kerkgebouw of andere ruimte, is sprake van huur, waarvoor een vergoeding wordt betaald.
De Nederlands Sint Gregoriusvereniging behartigt de belangen van kerkkoren.