Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Interreligieuze dialoog

Interreligieuze dialoog

Vanaf Vaticanum II (het Tweede Vaticaans Concilie, dat gehouden werd van 1962-1965) is er sprake van interreligieuze dialoog vanuit de rooms-katholieke Kerk. Voor die tijd was er hooguit sprake van dialoog met andere christelijke kerken, met name de oosterse kerken en de anglicanen. Met de andere religies kwam pas een vorm van dialoog op gang vanaf de verklaring Nostra Aetate van Vaticanum II, waarin voor het eerst wat uitgebreider en ruimer over de andere religies werd gesproken.

Lees verder »