Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Bijbel

Bijbel

Ieder die inzicht wil krijgen in de drie monotheïstische religies - het jodendom, het christendom en de islam - evenals de culturen die deze godsdiensten tot stand hebben gebracht en tot op heden gestalte hebben gegeven, dient kennis te nemen van de Bijbel. Voor joden en christenen, maar ook in zekere mate voor moslims, is de Bijbel het meest gezaghebbende boek dat hun denken en doen bepaalt. De joodse en christelijke religies beschouwen de Bijbel als een heilig boek, waarin God zich openbaart en tot de mens spreekt. Tegelijk is de Bijbel een cultuurmonument, want hij heeft een enorme invloed uitgeoefend op de taal, de cultuur en allerlei kunstvormen van de huidige wereld, zoals de literatuur, de beeldende kunsten, de architectuur en de muziek. Wie de Bijbel niet kent, begrijpt vaak de cultuuruitingen niet die hij rondom zich ziet. Het is daarom belangrijk de Bijbel te lezen, te begrijpen en te bestuderen, niet alleen om zijn intrinsieke waarde, maar ook om de religieuze, maatschappelijke en culturele uitstraling die dit boek heeft gehad en nog heeft.

Lees verder »