Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers ยป Administrator

Administrator

De terrm 'administrator' duidt in het kerkelijk recht op degene die gedurende een beperkte periode een kerkelijk bestuursambt vervult. Het kan gaan om een parochie-administrator, dat wil zeggen iemand die een pastoor vervang, of om een apostolisch administrator, iemand die de bisschop vervangt omdat de bisschopszetel vacant is. Deze heet diocesaan administrator indien hij door een diocesaan orgaan is aangewezen. De apostolisch administrator is door de Paus in zijn ambt benoemd. 

Omdat er teveel parochies, of te weinig priesters zijn, staat het uitgangspunt dat elke parochie een eigen pastoor heeft onder druk. Om in die situatie voorlopig te voorzien kan de bisschop een priester tot parochie-administrator benoemen. Deze administrator  vervult de pastoorsbevoegdheden zonder direct ook aan alle plichten die dat ambt me zich meebrengt te zijn gebonden. Hij mag bovendien ook geen ingrijpende veranderingen in de parochie doorvoeren, tenzij de bisschop dit bij de benoeming anders bepaalt.