Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht » Uitgelicht: Anna Katharina Emmerick, zieneres en mystica

Uitgelicht: Anna Katharina Emmerick, zieneres en mystica

woensdag 5 januari 2011 Anna Katharina Emmerick (ook: Emmerich) was een Augustijner non die beroemd werd door haar stigmata en haar visioenen over Jezus, Maria en vele andere Bijbelse figuren. In 2004 raakte zij in de publiciteit toen bleek dat Mel Gibson zijn omstreden film The Passion of the Christ grotendeels had gebaseerd op haar gewelddadige en volgens velen antisemitische visioenen over het lijden van Christus, die in het begin van de negentiende eeuw werden opgetekend door de dichter Clemens Brentano. In oktober van datzelfde jaar werd zij zalig verklaard, een proces dat overigens al vele jaren eerder was gestart.   Visoenen   Al op jonge leeftijd bad en mediteerde ze vaak urenlang. Ze voerde dan gesprekken met Jezus en had visioenen van de Heilige Drie-eenheid, het vagevuur en de teloorgang van de Kerk. Haar bijzondere devotie betrof het zogenaamde Coesfelder Kruis, een crucifix met de lijdende Christus. Ze toonde zich ten diepste begaan met het lijden van zieken en armen en velen van hen kwamen bij haar voor steun, troost, adviezen en voorbeden. Anna Katharina bad onophoudelijk voor de zielen in het vagevuur die zij in haar visioenen zag. In 1812 begon zij op haar lichaam de stigmata, de wonden van de gekruisigde Jezus, te vertonen. Eerst verscheen er op haar borst een dubbel kruis, dat veel gelijkenis vertoonde met het Coesfelder Kruis. Vervolgens verschenen er wonden op voorhoofd, handen, voeten en in de zij. Deze wonderlijke zaken trokken vele nieuwsgierige en vrome mensen afkomstig uit de wijde omgeving en uit alle kringen van kerk en samenleving naar Dülmen. Sceptici verdachten Emmerick van bedrog en hysterie. Al snel werd een onderzoek naar het waarheidsgehalte van de stigmata ingesteld door een bisschoppelijke commissie onder leiding van de vicaris-generaal van Münster. In 1819 volgde een Pruisisch staatsonderzoek. Deze onderzoeken heeft Emmerick als zeer onaangenaam en vernederend ervaren. Bewijs voor oplichting is nooit gevonden. Menig onderzoeker werd naar verluidt overtuigd van haar heiligheid en de echtheid van de stigmata.

Links:

In de serie 'uitgelicht' geven we aan een bepaald dossier extra aandacht.