Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Nieuwsoverzicht ยป Feest van Petrus' stoel

Feest van Petrus' stoel

zondag 22 februari 2015

Op 22 februari wordt in de r.k.-kerk het feest van Petrus' stoel gevierd. De 'stoel van Petrus' duidt in dit geval op de pauselijke troon. In de rk.-traditie gaat het pausschap terug op de positie van de apostel Petrus binnen het reisgezelschap van Jezus van Nazareth. Deze Cathedra Petri is de Latijnse benaming voor het altaar waarin het reliek van de katheder (bisschopsstoel) van de apostel Petrus, achterin de Sint-Pietersbasiliek wordt bewaard. Het feest van 22 februari onderstreept het gezag van de bisschop van Rome als de voornaamste onder alle r.k.-bisschoppen. 

Lucepedia heeft een bijzonder dossier over Petrus, namelijk over de nieuwtestamentische brieven die zijn naam dragen.