Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Servatius (Sint Servaas)

Servatius (Sint Servaas)

In zijn boek De bisschoppen van Maastricht (1985) behandelde Régis de la Haye de bisschoppen van Maastricht aan de hand van de gedeeltelijk historische, gedeeltelijk legendarische lijst van de tien bisschoppen van Tongeren en de 21 bisschoppen van Maastricht. Het boek was chronologisch van opzet en ging na welke bisschoppen aantoonbaar historisch hadden bestaan, en welke namen legendarisch waren of ontleend aan andere bisschoppenlijsten. In de loop der jaren is De la Haye tot de overtuiging gekomen dat voor een verhandeling over Servatius en de bisschoppen van Maastricht begonnen moet worden met Monulfus.

Lees verder »