Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Ruimen (van graven)

Ruimen (van graven)

Ruimen is het - na afloop van het grafrecht - uit het graf halen van restanten. Vaak worden deze begraven in een knekelput of verzamelgraf. Het dieper in hetzelfde graf begraven van resten, zodat het graf weer leeg is en opnieuw uitgegeven kan worden, wordt meestal ‘schudden’ genoemd en staat gelijk aan ruiming. Ruimen gebeurt soms zeer regelmatig en op andere plaatsen niet of nauwelijks. Van het voornemen tot ruiming dient men tevoren kennis te geven aan de regionaal inspecteur van volksgezondheid. Het weg (laten) halen van gedenktekens op een graf, nadat het grafrecht is beëindigd, heeft niets te maken met ruiming. Het weghalen van gedenktekens na afloop van de termijn is wel belangrijk, omdat zo visueel weer ruimte ontstaat op de begraafplaats. Bovendien is dan voor iedereen duidelijk dat het grafrecht niet meer bestaat.