Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Raad van Kerken

Raad van Kerken

De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband van kerken in Nederland om de eenheid tussen de kerken en hun gezamenlijke dienst aan de samenleving te bevorderen. De Raad is opgericht op 21 juni 1968, als verbreding van de sinds 1935 bestaande en in 1946 herziene Oecumenische Raad. Hoewel een typische exponent van het oecumenisch elan in de jaren zestig van de 20e eeuw, vervult en vertolkt dit oecumenisch platform tot op heden de 'gemeenschappelijke roeping' van de kerken tot herstel van de onderlinge betrekkingen en tot gezamenlijk getuigenis in de wereld.

Lees verder »