Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Personele unie

Personele unie

Wanneer een of meer personen dezelfde rol vervullen in meer dan één organisatie of onderdeel daarvan, spreken we van een personele unie. Zoals de priester die pastoor is van meer parochies en de bestuurders die deze rol voor meer dan één parochie vervullen. Formeel komt een personele unie eenvoudig tot stand, namelijk door benoeming door de bisschop. Overigens blijft het Algemeen Reglement kracht, er verandert niets aan de zelfstandigheid van de betrokken parochies, die ook ieder hun eigen begroting en jaarrekening op dienen te stellen. Omdat een bestuur verantwoordelijkheid draagt voor de rechtspersoon die hij bestuurt, komt men wel gemakkelijk in een belangenconflict als men meer parochies tegelijk bestuurt. Technisch is het een omslachtige vorm, omdat men formeel voor de afzonderlijke parochies besluiten moet nemen, en begrotingen en jaarrekeningen vast moet stellen. De personele unie is een vorm die tijdelijk en voor niet teveel parochies tegelijk, bijvoorbeeld in een kortlopend proces naar samenvoeging, wel diensten kan bewijzen om de overgang bestuurlijk soepel te doen verlopen.