Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers ยป Opgraven

Opgraven

Opgraven is het uit het graf nemen van stoffelijke resten, veelal binnen de termijn waarvoor het grafrecht geldt, om deze ergens anders opnieuw te begraven, op last van de Officier van Justitie of op verzoek van belanghebbenden. Behalve instemming van de rechthebbende is een vergunning van de burgemeester nodig, tenzij er sprake is van een gerechtelijk bevel. Opgraving is uitzonderlijk, toestemming wordt alleen gegeven als daar zwaarwegende belangen voor aanwezig zijn. Deze moeten opwegen tegen de belangen van veiligheid, gezondheid en welzijn in het algemeen en van betrokken medewerkers in het bijzonder. De begraafplaats heeft bij opgraving geen andere rol dan het faciliteren daarvan.