Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Klaagliederen, het boek

Klaagliederen, het boek

KlaagliederenDe belegering en de daarop volgende vernietiging van Jeruzalem door het Babylonische leger, aangevoerd door koning Nebukadnezzar, in het jaar 587 voor Christus, is een gebeurtenis die in meerdere Bijbelboeken beschreven wordt. Ook het geschrift Klaagliederen bevat een vijftal gedichten die naar aanleiding van deze catastrofe voor de inwoners van Jeruzalem op schrift gesteld zijn. Traditioneel wordt de profeet Jeremia als auteur van deze treurzangen gezien. De Septuaginta en de Vulgaatvertaling van de bijbel noemen de profeet zelfs bij naam in de inleiding op het geschrift.

Inhoudelijk bestaat het Bijbelboek Klaagliederen zogezegd uit een vijftal gedichten waarbij de eerste vier ‘alfabetische liederen’ genoemd worden omdat de eerste letter van elke versregel (voor het derde gedicht geldt: de eerste letter van telkens drie versregels) telkens een opvolgende letter van het Hebreeuwse alfabet is. Dit betekent dat de het aantal versregels dus gelijk is aan het aantal letters in het alfabet, namelijk tweeëntwintig, of aan een drievoud hiervan, namelijk zesenzestig voor het derde gedicht. Hoewel het vijfde gedicht niet alfabetisch van opbouw is, bevat het toch tweeëntwintig versregels.
Lees verder »