Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Karin Leeuwenhoek
Dossiers » Jodendom, Kerk en

Jodendom, Kerk en

De relatie tussen Joden en christenen is niet altijd slecht geweest, maar toch waren er spanningen vanaf het eerste begin. Sporen van antijudaïsme komen al voor in heel vroege Joodse teksten, zoals de Paaspreek van Melito van Sardes, waarin de Joden worden beschuldigd van ‘Godsmoord’. Vreemd eigenlijk, want de eerste christenen zijn uit het Jodendom voortgekomen. Vlak na de dood van Jezus leek de beweging nog op een Joodse sekte, zoals er wel meer bestonden. Niets wees erop dat Jezus of zijn volgelingen van plan waren zich van het Jodendom af te scheiden en een eigen godsdienst te vestigen. Hoe kan het dat ze toch een aparte groep gingen vormen en dat er zo’n verwijdering ontstond?

Lees verder »