Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alexis Szejnoga
Dossiers » Hemel en Hel

Hemel en Hel

Hemel en HelGeen mens keerde ooit terug uit de dood, op Lazarus en Jezus na wellicht. Maar die lieten niet veel los over ‘de overzijde’. En wie er het Oude of Nieuwe Testament op naslaat, treft allesbehalve een uitgewerkt of eenduidig beeld aan van het hiernamaals. We treffen wel een fors aantal beeldspraken, metaforen en parabels aan. Denk aan de profetische visioenen van Daniël en Ezechiël, opgetekend in de gelijknamige boeken, of aan de hartenkreten van de psalmist om zijn lichaam en ziel niet aan de dood prijs te geven (onder andere psalm 31). Jezus spreekt over het naderende koninkrijk van zijn hemelse Vader ook in beelden en gelijkenissen: Hij heeft het over een naderende ‘oogsttijd’ (Marcus 4,29), over de dood die komt als een dief in de nacht (Matteüs 24,43), over het omhakken van onvruchtbare bomen (Lucas 13, 9), een plaats van ‘geween en tandengeknars’ (Matteüs 8,12) en het ‘scheiden van schapen en bokken’ (Matteüs 25,31-46). Beelden zijn het, alleen maar beelden, maar geen trefzekere omschrijvingen.
Lees verder »