Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Hans van Loon
Dossiers » Epistula Apostolorum

Epistula Apostolorum

De Epistula Apostolorum (Ep. Ap.), oftewel ‘De brief van de apostelen’, is feitelijk een anti-gnostische dialoog tussen de opgestane Heer en de elf apostelen in de periode tussen Jezus’ opstanding en hemelvaart. Tijdens deze dialoog openbaart de opgestane Heer waarheid van een verlossend karakter. Ep. Ap. vult ons beeld aan van de verhouding tussen gnostische en niet- of minder gnostische gemeenschappen en hun denkbeelden in de tweede eeuw. Ten slotte is Ep. Ap. in die zin uniek te noemen onder de vroegchristelijke literatuur, dat zij vandaag de dag in de Ethiopische Kerk nog steeds gekopieerd en gelezen wordt.

Lees verder »