Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Ecotax

Ecotax

Ecotax, ofwel voluit: Regulerende Energie Belasting, REB, wordt geheven op milieuonvriendelijke energiebronnen, te weten: kernenergie en energie opgewekt uit fossiele brandstoffen. Ecotax is bedoeld om de scheve concurrentiepositie tussen verschillende energiebronnen recht te trekken. Groene energie vervuilt niet en is daarom vrijgesteld van de ecotax.
Op grond van de teruggavenregeling voor instellingen van ‘maatschappelijke, sociale of culturele aard’ kan door kerkelijke instelingen een teruggave van 50% van de betaalde ecotax over gas en elektriciteit worden gevraagd. De aanvragende instelling mag niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting en moet hoofdzakelijk, dat wil zeggen voor meer dan 70%, werkzaam zijn op het gebied van sport, gezondheidszorg of onderwijs. Verder geldt een aantal voorwaarden, zoals een energierekening op naam van de aanvragende instelling. Aanvragen voor terugbetaling dienen te worden gedaan binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode.