Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Alke Haarsma
Dossiers » Duivel

Duivel

Als er één persoon uit de hele geschiedenis van het christendom is die tot de verbeelding spreekt, dan is het de duivel wel. Als hoogmoedige Morgenster uit de hemel gevallen, komt hij al millennialang in opstand tegen de almachtige God. Satan is de intrigerende tegenstander, de fascinerende tester en aanklager van mensen. Hem zijn talloze namen en gedaanten toegedicht. Het is niet vreemd dat de duivel vaak in allerlei kunstvormen opduikt. Onder andere als mythische figuur in de muziek van Bob Dylan en in de wereldliteratuur: Faust, Paradise Lost en La Divina Commedia. In dit dossier gaan we enerzijds op zoek naar de plek van de duivel binnen het katholicisme, maar daarnaast is vooral gekozen voor een cultuurhistorische, beschouwende benadering waarbinnen het christendom een grote rol speelt als aanjager van de beeldvorming rondom de duivel.

Lees verder »