Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers ยป Brandpreventie

Brandpreventie

Elke eigenaar van een gebouw is verplicht te zorgen voor de veiligheid van mensen in en om het gebouw. Maatregelen die in dit verband moeten worden genomen vloeien voort uit het Bouwbesluit en uit de Woningwet. De burgerlijke gemeenten verlangen van de parochie dat zij een zogenaamde gebruiksvergunning aanvragen. Deze vergunning houdt in dat de parochie, onder voorwaarden genoemd in de vergunning, het gebouw mag gebruiken. Kerkgebouwen zijn uitzonderlijke gebouwen en gemeenten passen de specifieke regelgeving niet altijd correct toe, door allerlei bouwtechnische maatregelen te eisen. Dit is in het algemeen niet juist. Omdat de gevraagde maatregelen nogal eens weinig of geen rekening houden met de bijzondere aard van het kerkgebouw, en de wijze waarop dat gebouw wordt gebruikt, ontstaan in de praktijk problemen. Alvorens allerlei maatregelen te treffen, dient de parochie overleg te hebben met het bisdom. Het bisdom kan met de parochie bekijken hoe in de concrete situatie aan aspecten van brandveiligheid op een goede manier kan worden voldaan.