Lucepedia

Digitale theologische encyclopedie

Verantwoordelijke redacteur dossier: Petra Stassen
Dossiers » Bemiddeling

Bemiddeling

Het Evangelie leert ons dat de ene gelovige de ander niet voor de rechter zal dagen. Conflicten kunnen worden opgelost door bemiddeling, een wijs oordeel, het advies van anderen. Waar dit wordt uitgelegd als een aanbeveling om discussies in de kerk uit de weg te gaan en conflicten onder het tapijt te vegen is sprake van een misverstand. Niet alleen onderling, soms ook in relatie tot anderen, die er een andere opvatting over het omgaan met conflicten op na kunnen houden. Partijen zijn niet altijd meer in staat om zelf een uitweg uit een conflict te vinden. Een formele rechtsgang (procederen) levert vaak meer verliezers dan winnaars op. Het door laten zeuren van een conflict kost veel energie. Bemiddeling is een constructieve manier om conflicten te beëindigen. Niet elk conflict leent zich voor bemiddeling of mediation. Soms bestaat de indruk dat de stok bij bemiddeling per definitie ‘ergens in het midden wordt gezet’. Dit zegt meer over conflicten dan over bemiddeling. Het is van groot belang dat betrokkenen echt hun vertrouwen in deze vorm van conflictoplossing uitspreken. Waar men niet in vrijheid voor bemiddeling kiest is het lastig om een bevredigend resultaat te bereiken.